1915 – Juuru 2-kl. Ministeeriumikool

1915. aastal lõpul valmis Juuru 2-klassilise ministeeriumikooli hoone. Maja ehitati
Kadaka talult ostetud krundile. Uude koolihoonesse asusid ümber Juuru-Atla
vallakooli ja Maidla vallakooli lapsed ja õpetajad. Avatud koolis tegutses lisaks
vallakoolile, esialgu kaks klassi.