Juuru kooli õpilased jõudsid Kreetale kirjaoskuskonverentsile

Juuru kooli õpilased jõudsid Kreetale kirjaoskuskonverentsile

24. – 26. juunil toimus Kreetal 23. Euroopa kirjaoskuskonverents. Esinejaid ja osalejaid oli nii Kreekast, teistest Euroopa riikidest kui kogu maailmast. Konverentsil osales ka Juuru Eduard Vilde Kooli õppealajuhataja ja emakeeleõpetaja Eva Orav, kes tutvustas konverentsil Juuru kooli õpilastega tehtud loovaid lugemistegevusi.

Konverentsil oli kolme päeva jooksul võimalik kuulata sadu ettekandeid alates lasteaedades ja koolides läbi viidud praktilistest projektidest kuni pikaajaliste teadusuuringuteni. Ettekanded ei kajastanud mitte lihtsalt lugemisoskusega seotud teemasid, vaid vaatluse alla võeti kirjaoskus laiemalt, üha enam räägitakse multikirjaoskusest ja kübersotsiaalsest õppimisest.

Eesti oli sellel rahvusvahelisel konverentsil esindatud kolme ettekandega: Meeli Pandis, Evelin Teiva, Eva Orav, Maria Jürimäe Eesti Lugemisühingust ning Sandra Kalnina Lätist tutvustasid Lugemispesade projekti (www.lugemispesa.eu), Ene Varik-Maasik (TLÜ) tegi ettekande lugemisraskuste tajumisest erinevates kooliastmetes ja Merilin Aruvee (TLÜ) tutvustas võimalusi, kuidas aidata noortel kirjutajatel tajuda erinevate tekstide iseloomu ja iseärasusi. Lugemispesade ettekandes lõi kaasa kaks kooliõpetajat: Evelin Teiva Kadrina Keskkoolist tutvustas oma lugemispesa tegemisi algklassides, Eva Orav tõi Juuru Eduard Vilde Koolist kaasa oma teismeliste loodud fotokoomiksid.

Juuru Eduard Vilde Kooli õppejuht Eva Orav kuulub Eesti Lugemisühingu juhatusse ja koordineerib Põhja-Eesti Lugemispesade tööd. Raplamaal on Lugemispesa projektiga liitunud vaid üksikud lasteaiad ja koolid, kuid sellised lugemisrikast eluviisi õhutavad pesad võiksid jõuda kõigisse maakonna koolidesse ja lasteaedadesse. Lisainfo saamiseks võib pöörduda Eva Orava poole. Eva Orava sõnul andis konverentsil osalemine talle palju uusi teadmisi, inspiratsiooni oma uurimuse läbiviimiseks ja kindluse, et konverentsidele oodatakse ka praktikuid. Eva Orava sõitu Kreetale toetas KÜSK.

Järgmine Euroopa kirjaoskuskonverents toimub kahe aasta pärast Sloveenias. Konverentsile on oodatud ka õpetajad koolidest ja lasteaedadest. Kui väliskonverentsile minek tundub esialgu hirmutav, siis juba 2025. aasta oktoobris korraldab Eesti Lugemisühing Tallinnas 6. Balti mere kirjaoskuskonverentsi (lisainfo https://onlineexpo.com/en/6bscl/). Rahvusvahelised lugemisuudised tulevad seega lausa koju kätte. Eesti õpetajate lugemislood väärivad laia maailma jõudmist!

Eva Orav