Toimingupiirangud

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest (08.02.2021)

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (tähtajalise töölepingu sõlmimine kooli direktoriga seotud isikuga Krista Kõiv perioodiks 01.02.2021–19.08.2021) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmisest (02.09.2019)

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (tähtajalise töölepingu sõlmimine kooli direktoriga seotud isikuga Krista Kõiv perioodiks 02.09.2019-19.06.2020) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.