Missioon / Visioon

KOOLI VISIOON:

Juuru Eduard Vilde Kool on kui tarkuseraamat, mida lugedes saab karjapoisist kuningas!

(Raamatut lugev karjapoiss on olnud Juuru kooli sümboliks aastast ……. Kuninga all peetakse silmas oma ala tipptegijat – meister, tšempion, doktor, liider, minister, professor jms.).

KOOLI MISSIOON:

Loome õppija igakülgset arengut ja eneseteostust toetava (õpi)keskkonna!

(Õppijateks peame kõiki õppimisprotsessiga seotuid – õpilane, õpetaja, lapsevanem, koostööpartner, kogukonna liige).

 

PÕHIVÄÄRTUSED:

  • Areng (elukestevõpe, eneseanalüüs, eesmärgipärasus, enesedistsipliin, motiveeritus, vastutus …)
  • Hoolivus (armastus enda, teiste ja kogu ümbritseva vastu, ausus, austus, abivalmidus, empaatiavõime, tervislik eluviis …)
  • Avatus (avatud mõtteviis („kastist välja“), kohanemisvõime (maailm on pidevas muutumises!), kohalolek (siin ja praegu), koostöövalmidus …)

(Meelde jätmiseks lühend AHA – kesksel kohal Hoolivus!)