juuru direktorid

Juuru kooli koolijuhatajad ja direktorid

1915-1916 Julius Kippar
1916-1957 Eduard Aus
1957-1976 Erich Kingsepp
1976-1977 Anne Minn (kt)
1977-1993 Juhan Märjama
1993-1994 Peep Vahtrik
1994- 2000 Toomas Malva
2000 – 2002 Nele Aus
2002 – 2007 Sirje Laansoo
2007 – 2011 Hannes Vald
2011- 2017 Sirje Kautsaar
alates 2017 Kalle Kõiv

Juuru kooli kolm esimest juhti 1970. aastal (paremalt): Julius Kippar, Eduard Aus ja Erich Kingsepp. Foto: MT 3942:3 F.
Juuru kooli direktorid 2004. aastal: seisavad (vasakult) Toomas Malva, Juhan Märjama, Peep Vahtrik; istuvad (vasakult) Sirje Laansoo, Nele Aus. Foto: Juuru kooli arhiiv.