Töökuulutused

Juuru Eduard Vilde Kool võtab alates 2024/2025. õppeaastast tööle

 • klassiõpetaja;
 • eesti keele ja kirjanduse õpetaja 
 • tasemerühma õpetaja (I, II, III kooliaste, eesti keele ja/või reaalainete tunnid, soovitav eripedagoogi haridus);
 • ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (osaline koormus);
 • inimeseõpetuse õpetaja (III kooliaste, osaline koormus);
 • loodusainete õpetaja (osaline koormus);
 • tehnoloogiaõpetuse õpetaja (osaline koormus);
 • draamaõpetuse õpetaja (osaline koormus);
 • kehalise kasvatuse õpetaja (osaline koormus);
 • eripedagoogi (asendaja).

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada õppealajuhatajale (eva.orav@juuru.edu.ee) 1. juuniks 2024. Lisainfo 5757 0339.

Juuru Eduard Vilde Kool võtab alates 2024/2025. õppeaastast tööle

 • õhtuse administraatori;
 • päevase administraatori;
 • koristaja.

Avaldus esitada majandusalajuhatajale (valdis.tammik@gmail.com) 1. juuniks 2024. Lisainfo 513 3987.