Töökuulutused

Juuru Eduard Vilde Kool
(Tallinna mnt 18, Juuru alevik, Rapla vald, 79401 Rapla maakond)
otsib oma meeskonda:
• eripedagoogi
• koristajaid
• päevast administraatorit
• õhtust administraatorit
• klassiõpetajat
• aineõpetajaid (eesti keel, kehaline kasvatus (T), keemia, füüsika, loodusained, ajalugu, ühiskonnaõpetus, ÜÜ õpe, informaatika, pikapäevarühma õpetaja)
Tööleasumise aeg: august 2019
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume saata hiljemalt 19. juuniks aadressil: kalle.koiv@juuru.edu.ee
Lisainfo telefonil 501 23 25 (direktor Kalle Kõiv)
Tule ja aita luua UNISTUSTE KOOL!

X