Töökuulutused

Juuru Eduard Vilde Kool võtab tööle:

2023/2024. õppeaastast oma meeskonda

  • eripedagoogi (asendaja);
  • loodusainete õpetajat (osaline koormus);
  • füüsikaõpetajat (osaline koormus);
  • klassiõpetajat;
  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat (osaline koormus);
  • eriklassi õpetajat;
  • tehnoloogiaõpetuse õpetajat (osaline koormus);
  • kehalise kasvatuse õpetajat (osaline koormus);
  • eesti keele ja kirjanduse õpetajat (osaline koormus);
  • informaatikaõpetajat (osaline koormus).

Palume esitada avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 16. juuniks 2023 e-aadressile eva.orav@juuru.edu.ee, lisainfo Eva Orav, 5757 0339.

Tööleasumise aeg on augustis 2023.