1871 – Juuru-Atla vallakool

19. sajandi alguseks koolide arv kõikjal vähenes ja meile lähim kool asus Kosel (!).
Põhja-Eestis õpetasid sel ajal lapsi rändõpetajad. Sajandi keskpaigas olukord aga
paranes ja rajati kokku 16 küla- ja vallakooli ajavahemikus 1842-1880 järgemööda:
Kasvandu, Pae, Salutaguse, Oblu, Maidla, Seli, Mahtra, Kädva, Ingliste, Juuru-
Atla, Pirgu, Järlepa, Purila, Härgla, Paluküla ja Vaopere.
1871. aastal asutati Juuru-Atla vallakool, ent koolihoone valmis ise tõenäoliselt
alles aastatel 1874-1875. Kool asus Atla külas Tutu talust eraldatud maadel
(praegusest koolist 1,5 km kaugusel idassuunas). Hoones oli üks suur klassituba,
köök ja õpetajate toad. Koolis käis üle 30 lapse. Hoone lammutati 1930. aastatel.
Kooli asukohta tähistab mälestuskivi.