1695 – Juuru köstrikool

Esimesed teated kooli kohta Juurus pärinevad 17. sajandi lõpust, Rootsi ajast. 1687.
aastal ilmus Rootsi kuninga Karl XII koolikäsk, mille järgi pidi iga kiriku juures
tegutsema kool. 1695. aastast pärineva teate järgi on Juurus valminud kool ja kooli
õpetajaks on kohaliku koguduse köster, sealt ka nimetus – köstrikool. Seega on
juba üle 300 aasta siinmail lapsi õpetatud.