Juuru kooli õpilased on uudishimulikud

Reedel, 17. novembril tähistati Juuru koolis uudishimu päeva. 5.-8. klassi õpilased said selgeks Sõnaveebi kasutamise, 3.-4. klassi õpilased otsisid vastust küsimusele, miks ostetakse asju, mida vaja ei ole, 1. ja 2. klass suundusid Mahtra talurahvamuuseumi ja 9. klassi õpilased veetsid päeva töövarjudena erinevates ettevõtetes.

5.-8. klassi õpilastele tuli külla keelemaailma teejuht Kõnetoru koos kahe sõbraliku koeraga. Kõnetoru eestvedamisel saadi sõbraks Sõnaveebiga ja harjutati supersõnastiku kasutamist. Milline on sõna päritolu? Kuidas kõlab sõna teistes keeltes? Kuidas sõna käänata? Kuidas leida sünonüüme? Seda kõike oskavad õpilased nüüd supersõnastikust leida. Sõnadest enam köitsid õpilaste tähelepanu siiski Kõnetoru mustad puudlid.

Samal ajal, kui suuremad õpilased Sõnaveebiga tutvust tegid, kogunesid 3.-4. klassi õpilased loodusainete klassi, kus õpetaja Kristjan Paju nad asjade maailmaga tutvuma viis. Õpilased arutlesid elavalt ostmise teemal ja mõistsid, kui paljusid asju neil tegelikult vaja ei ole. Õpilased pakkusid lahendusena välja taaskasutuse ja nende arutlus jõudis välja järelduseni: elada ei saa joogiveeta.

1. ja 2. klassi õpilased uudishimutsesid Mahtra talurahvamuuseumis. Kooli direktor Kalle Kõiv tutvustas õpilastele näitust maapõuest leitud ajaloolistest esemetest, seejärel tutvusid õpilased Liivi Kebja juhendamisel muuseumi erinevate tubadega, kus said teadmisi talurahva eluolust ning ka elust mõisates.

9. klassil langes uudishimu päev kokku töövarjupäevaga, õpilased veetsid terve päeva koos mõne huvipakkuva ameti esindajaga. 9. klassi õpilased uudistasid medõe, turundusstrateegi, politseiniku, lavameistri, vandeadvokaadi, ehitusmaalri ja paljude teiste ametite telgitaguseid.

Uudishimu päev on Vabariigi Presidendi algatus, mida esimest korda tähistati 2022. aasta 17. novembril. Päeva eesmärk on väärtustada uudishimu kui elukestva õppimise alust ning innustada tegevusi, mis inspireerivad igas vanuses inimesi silmaringi avardama ja uusi teadmisi ning oskusi omandama. Sellel päeval võiks pöörata erilist tähelepanu oma teadmiste ja oskuste täiendamisele, õppida midagi täiesti uut või tavapärasest teistsugust.

Õpetaja Eva Orav