Rapla valla otsus seoses koroonaviirusega

Maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO viimase hinnangu kohaselt on Hiinast levima hakanud koroonaviirus üldjuhul nakkusohtlik sümptomite esinemisel, kuid ühe teadusuuringu põhjal võib nakatunud inimene viirust edasi anda ka päev enne sümptomite ilmnemist.

12. märtsil kogunes Rapla Vallavalitsus erakorralisele istungile. Hinnates tekkinud viirusohtlikku olukorda riigis ning soovides hoida inimesi tervena otsustati:
– valla asutustes tühistada kõik välislähetused. Eestisisesed lähetused soovitavalt tühistada ja võimalusel asendada videokonverentsiga.
– koolidel ja lasteaedadel jätta ära kuni aprilli lõpuni planeeritud ekskursioonid, õppekäigud jm väljasõidud;
– tunnistada kehtetuks kuni 30.04 toimuvateks avalikeks üritusteks Rapla Vallavalitsuse poolt väljastatud avalike ürituste load;
– Rapla Muusikakoolis, Rapla Huvikoolis, Sadolin Spordihoones, Rapla kinos, Rapla Kultuurikeskus, Rapla Valla Avatud Noortekeskuses ja Kaiu Muusikakoolis peatada tavapärane tegevus kuni 22.03.2020;
– Rapla Vallavalitsuse hallatavates asutustes peatada huvitegevus kuni 22.03.2020;
– lükata edasi või jätta ära käesoleva aasta märtsiks-aprilliks Rapla Vallavalitsuse hallatavates asutustes (nt raamatukogud, rahvamajad) planeeritud üritused;
– teha Rapla Korvpallikoolile ja Rapla Jalgpallikoolile ettepanek spordiõppe peatamiseks kuni 22.03.2020;
– Rapla valla hoolekandeasutustes kehtestada külastuskeeld esialgu kuni 30.04.2020.

Hoidke ennast, järgige tervisekaitsenõudeid ja püsige tervena!

Terviseameti soovitused seoses koroonaviiruse COVID-19 puhanguga.