Õppetöö korraldus alates 1.11.2021

Lähtudes hajutatuse põhimõttest, hakkavad õppetunnid toimuma klassidel koduklassis (v.a muusika, kehaline kasvatus, informaatika ja 5.-9.kl tööõpetus). Vahetunnid on soovitatav veeta õues, ent vajadusel ka hajutatult siseruumides.

5.kl – kb 12, vahetunnid auditooriumis
6.kl – kb 14, vahetunnid Vilde saalis
7.kl – kb 25, vahetunnid raamatukogus
8.kl – kb 26, vahetunnid oma korruse vahetunniruumis
9.kl – kb 11, vahetunnid maleruumis

Söögivahetunnid toimuvad samuti hajutatult, ehk vahetund on jagatud pooleks:

I  söögivahetund:

11.30 – 11.40 söövad 1.-3.klass
11.40 – 11.50 4. ja 5.klass 

II  söögivahetund:

12.35 – 12.45 6. ja 8.klass
12.45 – 12.55 7. ja 9.klass

Liikudes väljaspool koduklassi, kasutavad kõik õpilased ja koolitöötajad maske. Maske peaks õpilasel olema vähemalt kaks, et saaks koolipäeva jooksul vahetada. Kodus tuleks maskid kindlasti järgmiseks koolipäevaks üle pesta.
Õpilasliiniga sõitvad õpilased peavad arvestama samuti maskikohustusega bussis.
Et vältida viiruse majja hiilimist, testitakse igal nädalal kõiki õpilasi ja õpetajaid. Testimisega saab õpilane ise hakkama, sest proovi saamiseks piisab ninasõõrme testist. Test tehakse esimese tunni algul aineõpetaja juhendamisel. Algklassides tulevad õpetajatele appi lisaks koolitöötajad. Järjepidev testimine aitab hoida olukorda kontrolli all, vältida koolikaaslaste tahtmatut nakatamist ning annab võimaluse osaleda kontaktõppes. Kui õpilasel osutub test positiivseks, lähevad lihtsustatud karantiini kõik lähikontaktsed, välja arvatud vaktsineeritud ja viiruse läbi põdenud. Lähikontakti sattunud õpilasel tuleb teha PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda. Testima ei pea vaktsineeritud õpilased ega õpilased, kes on COVID-19 läbi põdenud. Uue korra järgi peavad pärast koolis, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti PCR-testi tegema ka kõik alla 12-aastased õpilased. Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes.
Haigustunnustega õpilane kooli tulla ei tohi!!!

Hoidkem enda ja teiste tervist!
Jätkuvalt rõõmu sügisest!
Kaia Poom,
õppealajuhataja