Õpetajad

Õpetajad

Marika Troost
Klassiõpetaja II klass
marika.troost @juuru.edu.ee
Malvi Kapstas
Klassiõpetaja III klass
malvi.kapstas @juuru.edu.ee
Aili Parek
Klassiõpetaja IV klass,
informaatikaõpetaja
aili.parek @juuru.edu.ee
Anneli Simkin
Klassiõpetaja I klass,
tööõpetuse õpetaja
anneli.simkin @juuru.edu.ee
Kersti Sepp
Inglise keele õpetaja,
klassijuhataja V klass
kersti.sepp @juuru.edu.ee
Kristjan Paju
Loodusainete õpetaja
kristjan.paju @juuru.edu.ee
Kalev Kask
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja,
klassijuhataja VIII klass
kalev.kask @juuru.edu.ee
Marju Vahtrik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
marju.vahtrik @juuru.edu.ee
Lily Kononova
Vene keele õpetaja
lily.kononova @juuru.edu.ee
Heli Luhaorg
Matemaatikaõpetaja,
heli.luhaorg @juuru.edu.ee
Marko Orav
Füüsikaõpetaja
marko.orav @juuru.edu.ee
Siret Krill
Keemiaõpetaja,
siret.krill @juuru.edu.ee
Jüri Pritšin
Kehalise kasvatuse õpetaja
juri.pritsin @juuru.edu.ee
Mario Hõbemäe
Tehnoloogiaõpetaja
mario.hobemae @juuru.edu.ee
Eva Orav
Eesti keele ja
kirjanduse õpetaja,
klassijuhataja IX klass
eva.orav @juuru.edu.ee
Elve Ruus
Muusikaõpetaja
elve.ruus @juuru.edu.ee
Ken Lill
Kehalise kasvatuse õpetaja
ken.lill @juuru.edu.ee
Ege Kimberg
Väikeklassiõpetaja
ege.kimberg @juuru.edu.ee
Angela Täpsi
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja,
klassijuhataja VII klass
angela.tapsi @juuru.edu.ee
Eve Vaidla
Väikeklassiõpetaja
eve.vaidla @juuru.edu.ee
Janika Roman
klassijuhataja VI klass
janika.roman @juuru.edu.ee
Kadri Põlm
Väikeklassiõpetaja
kadri.polm @juuru.edu.ee

Huvikooli õpetajad

Ester Ilves
Klaveriõpetaja
Liidia Ilves
Klaveriõpetaja
Andranik Kechek
Klaveriõpetaja
Tuuliki Laane
Viiuliõpetaja
Kätlin Lang
Muusikalugu, solfedžo