Õpetajad

Õpetajad

Marika Troost
Klassiõpetaja 1. klass
Aili Parek
Klassiõpetaja 2. klaas
Marika Tali
Klassiõpetaja 3. klass
Anneli Simkin
Klassiõpetaja 4. klass, tööõpetuse õpetaja
Kersti Sepp
Inglise keele õpetaja, klassijuhataja 6. ja 9. kl.
Kristjan Paju
Loodusõpetuse õpetaja, klassijuhataja 7. kl.
Kalev Kask
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, klassijuhataja 8. kl.
Marju Vahtrik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Lily Kononova
Vene keele õpetaja
Heli Luhaorg
Matemaatika õpetaja
Marko Orav
Füüsikaõpetaja
Jaan Parker
Informaatikaõpetaja
Jüri Pritšin
Kehalise kasvatuse õpetaja
Marlen Pärtel
Kehalise kasvatuse õpetaja
Ene laur
Keemiaõpetaja
Elve Ruus
Muusikaõpetaja
Eva Pedaja
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Elen Helmoja
Inimeseõpetuse õpetaja
Lauri Soosaar
Tööõpetuse õpetaja
Kaja Jalukse Järvik
Pikapäevarühma õpetaja

Huvikooli õpetajad

Ester Ilves
Klaveriõpetaja
Damaris Ilves
Klaveriõpetaja
Andranik Kechek
Klaveriõpetaja
Tuuliki Laane
Viiuliõpetaja
Margit Sarri
Solfedžo õpetaja
X