Õpetajad

Õpetajad

Marika Troost
Klassiõpetaja III klass
marika.troost @juuru.edu.ee
Aili Parek
Klassiõpetaja I klass
aili.parek @juuru.edu.ee
Angela Täpsi
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
angela.tapsi @juuru.edu.ee
Anneli Simkin
Klassiõpetaja II klass,
tööõpetuse õpetaja
anneli.simkin @juuru.edu.ee
Kersti Sepp
Inglise keele õpetaja,
klassijuhataja VII klass
kersti.sepp @juuru.edu.ee
Kristjan Paju
Loodusõpetuse õpetaja,
klassijuhataja IX klass
kristjan.paju @juuru.edu.ee
Kalev Kask
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja,
klassijuhataja V klass
kalev.kask @juuru.edu.ee
Marju Vahtrik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
marju.vahtrik @juuru.edu.ee
Lily Kononova
Vene keele õpetaja
lily.kononova @juuru.edu.ee
Heli Luhaorg
Matemaatikaõpetaja,
klassijuhataja VIII klass
heli.luhaorg @juuru.edu.ee
Marko Orav
Füüsika ja informaatika-
õpetaja
marko.orav @juuru.edu.ee
Krista Kõiv
Keemiaõpetaja,
klassijuhataja IV klass
krista.koiv @juuru.edu.ee
Jüri Pritšin
Kehalise kasvatuse õpetaja
juri.pritsin @juuru.edu.ee
Marlen Pärtel
Klassijuhataja VI klass,
kehalise kasvatuse õpetaja
marlen.partel @juuru.edu.ee
Ene laur
Väikeklassiõpetaja
ene.laur @juuru.edu.ee
Elve Ruus
Muusikaõpetaja
elve.ruus @juuru.edu.ee
Raivi Juks
Tööõpetuse õpetaja
raivi.juks @juuru.edu.ee

Huvikooli õpetajad

Ester Ilves
Klaveriõpetaja
Liidia Ilves
Klaveriõpetaja
Andranik Kechek
Klaveriõpetaja
Tuuliki Laane
Viiuliõpetaja
Kätlin Lang
Muusikalugu, solfedžo
X