Õpetajad

Õpetajad

Marika Troost
Klassiõpetaja IV klass
marika.troost @juuru.edu.ee
Aili Parek
Klassiõpetaja II klass,
informaatikaõpetaja
aili.parek @juuru.edu.ee
Angela Täpsi
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
angela.tapsi @juuru.edu.ee
Anneli Simkin
Klassiõpetaja III klass,
tööõpetuse õpetaja
anneli.simkin @juuru.edu.ee
Kersti Sepp
Inglise keele õpetaja,
klassijuhataja VII klass
kersti.sepp @juuru.edu.ee
Kristjan Paju
Loodusõpetuse õpetaja,
kristjan.paju @juuru.edu.ee
Kalev Kask
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja,
klassijuhataja VI klass
kalev.kask @juuru.edu.ee
Marju Vahtrik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
marju.vahtrik @juuru.edu.ee
Lily Kononova
Vene keele õpetaja
lily.kononova @juuru.edu.ee
Heli Luhaorg
Matemaatikaõpetaja,
klassijuhataja IX klass
heli.luhaorg @juuru.edu.ee
Marko Orav
Füüsikaõpetaja
marko.orav @juuru.edu.ee
Krista Kõiv
Keemiaõpetaja,
krista.koiv @juuru.edu.ee
Jüri Pritšin
Kehalise kasvatuse õpetaja
juri.pritsin @juuru.edu.ee
Raivi Juks
Tööõpetuse õpetaja
raivi.juks @juuru.edu.ee
Ene Laur
Väikeklassiõpetaja
ene.laur @juuru.edu.ee
Elve Ruus
Muusikaõpetaja
elve.ruus @juuru.edu.ee
Melissa Reede
Kehalise kasvatuse ja
inimeseõpetuse õpetaja,
klassijuhataja V klass
melissa.reede @juuru.edu.ee
Ege Kimberg
Väikeklassiõpetaja
ege.kimberg @juuru.edu.ee
Malvi Kapstas
Klassiõpetaja I klass
malvi.kapstas @juuru.edu.ee
Kaisa Koolma
Klassijuhataja VIII klass
kaisa.koolma @juuru.edu.ee

Huvikooli õpetajad

Ester Ilves
Klaveriõpetaja
Liidia Ilves
Klaveriõpetaja
Andranik Kechek
Klaveriõpetaja
Tuuliki Laane
Viiuliõpetaja
Kätlin Lang
Muusikalugu, solfedžo