Õpetajad

Õpetajad

Marika Troost
Klassiõpetaja II klass
Aili Parek
Klassiõpetaja III klass
Marika Tali
Klassiõpetaja IV klass
Anneli Simkin
Klassiõpetaja I klass, tööõpetuse õpetaja
Kersti Sepp
Inglise keele õpetaja, klassijuhataja VI klass
Kristjan Paju
Loodusõpetuse õpetaja, klassijuhataja VIII kl.
Kalev Kask
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja, klassijuhataja IX kl.
Marju Vahtrik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Lily Kononova
Vene keele õpetaja
Heli Luhaorg
Matemaatika õpetaja, klassijuhataja VII klass
Marko Orav
Füüsikaõpetaja
Jaan Parker
Informaatikaõpetaja
Jüri Pritšin
Kehalise kasvatuse õpetaja
Marlen Pärtel
Klassiõpetaja V klass, kehalise kasvatuse õpetaja
Ene laur
Väikeklassi õpetaja
Elve Ruus
Muusikaõpetaja
Krista Kõiv
Keemia
Lauri Soosaar
Tööõpetuse õpetaja
Kaja Jalukse Järvik
Pikapäevarühma õpetaja

Huvikooli õpetajad

Ester Ilves
Klaveriõpetaja
Damaris Ilves
Klaveriõpetaja
Andranik Kechek
Klaveriõpetaja
Tuuliki Laane
Viiuliõpetaja
Margit Sarri
Solfedžo õpetaja
Kätlin Lang
Muusikalugu, solfedžo
X