Õpetajad

Õpetajad

Marika Troost
Klassiõpetaja III klass
Aili Parek
Klassiõpetaja I klass
Angela Täpsi
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Anneli Simkin
Klassiõpetaja II klass,
tööõpetuse õpetaja
Kersti Sepp
Inglise keele õpetaja,
klassijuhataja VII klass
Kristjan Paju
Loodusõpetuse õpetaja,
klassijuhataja IX klass
Kalev Kask
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja,
klassijuhataja V klass
Marju Vahtrik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Lily Kononova
Vene keele õpetaja
Heli Luhaorg
Matemaatikaõpetaja,
klassijuhataja VIII klass
Marko Orav
Füüsika ja informaatika-
õpetaja
Krista Kõiv
Keemiaõpetaja,
klassijuhataja IV klass
Jüri Pritšin
Kehalise kasvatuse õpetaja
Marlen Pärtel
Klassijuhataja VI klass,
kehalise kasvatuse õpetaja
Ene laur
Väikeklassiõpetaja
Elve Ruus
Muusikaõpetaja
Lauri Soosaar
Tööõpetuse õpetaja

Huvikooli õpetajad

Ester Ilves
Klaveriõpetaja
Liidia Ilves
Klaveriõpetaja
Andranik Kechek
Klaveriõpetaja
Tuuliki Laane
Viiuliõpetaja
Kätlin Lang
Muusikalugu, solfedžo
X