Olukorrast Rapla valla hariduses seoses Covid-19 levikust tingitud piirangutega

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega COVID 19 viiruse tõkestamiseks on 14 – 22. detsembrini 2020 Rapla valla üldharidus- ja huvikoolid suunatud distantsõppele. Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt. Koolidel on vajadusel võimalik koolimajas korraldada kontaktõpet vastavalt kehtestatud reeglitele.

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes:

  • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
  • vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;       
  • sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

Perioodil 14 – 22. detsember 2020 tagatakse õppeprotsessi häireteta korraldamiseks õpilastransport tavalises korras kehtivatel marsruutidel ja kellaaegadel.
Koolid tagavad õpilastele koolilõuna nii kontaktõppes kui ka distantsõppel viibivatele õpilastele. (Täpsema korralduse toitlustamise osas tagab õppeasutus).

Jüri Morozov
abivallavanem