Õppetöö korraldus alates 1.11.2021

Lähtudes hajutatuse põhimõttest, hakkavad õppetunnid toimuma klassidel koduklassis (v.a muusika, kehaline kasvatus, informaatika ja 5.-9.kl tööõpetus). Vahetunnid on soovitatav veeta õues, ent vajadusel ka hajutatult siseruumides. 5.kl – kb 12, vahetunnid auditooriumis6.kl – kb 14, vahetunnid Vilde saalis7.kl – kb 25, vahetunnid raamatukogus8.kl – kb 26, vahetunnid oma korruse vahetunniruumis9.kl – kb 11, vahetunnid maleruumis […]

Loe edasi

Kool homsest taas avatud! Tagasi kontaktõppes!

Kallis koolipere! Rõõm on teatada, et homsest 28.09. saab kool minna tagasi oma tavapärasele (kontakt)õppele. Bussid liiguvad sama graafiku järgi nagu ennem distantsõppele minekut. Soe söök garanteeritud.Kõik, kes ei jõudnud toidupakki koju toimetada, saavad selle teisipäeval peale tunde kätte. Samuti jätkub tavapärane huvikooli ja ringitegevus. Vastukaaluks peavoolu meedia hirmutavatele artiklitele anname teada, et kõik neli […]

Loe edasi

Olukorrast Rapla valla hariduses seoses Covid-19 levikust tingitud piirangutega

Seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega COVID 19 viiruse tõkestamiseks on 14 – 22. detsembrini 2020 Rapla valla üldharidus- ja huvikoolid suunatud distantsõppele. Uuendatud juhised distantsõppe korraldamiseks leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt. Koolidel on vajadusel võimalik koolimajas korraldada kontaktõpet vastavalt kehtestatud reeglitele. Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes: vajavad hariduslikke tugiteenuseid; vajavad õpetaja […]

Loe edasi

Rapla valla otsus seoses koroonaviirusega

Maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO viimase hinnangu kohaselt on Hiinast levima hakanud koroonaviirus üldjuhul nakkusohtlik sümptomite esinemisel, kuid ühe teadusuuringu põhjal võib nakatunud inimene viirust edasi anda ka päev enne sümptomite ilmnemist. 12. märtsil kogunes Rapla Vallavalitsus erakorralisele istungile. Hinnates tekkinud viirusohtlikku olukorda riigis ning soovides hoida inimesi tervena otsustati: – valla asutustes tühistada kõik välislähetused. Eestisisesed […]

Loe edasi

Juuru Eduard Vilde Kooli hoone rekonstrueerimine ja sisustamine

28. novembril 2019 avati Juuru Eduard Vilde Kooli rekonstrueeritud hoone. Hoone rekonstrueerimine ja sisustamine sai teoks tänu struktuurifondi ERDF toetusele „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuva jätkusuutlike koolide kaasajastamise” programmist, kus koordineerivaks asutuseks oli SA Innove. Projekti eesmärgiks oli optimeeritud pinnakasutusega nüüdisaegsete õppetingimustega kooli loomine. Tööde käigus lammutati kooli juurdeehituse kolmas ja neljas korrus, rekonstrueeriti katus, fassaad, […]

Loe edasi