Hoolekogu

1. Kuuno Ahlberg (Rapla Vallavolikogu esindaja)

2. Benedict August Henrik Lilius (õpilasesinduse esindaja)

3. Kersti Sepp (õppenõukogu esindaja)

4. Tuuliki Laaneõppenõukogu esindaja, huvikool)

5. Taavo Talvoja (põhikooli ja huvikooli õpilaste vanemate esindaja)

6. Marta Talvoja (huvikooli õpilaste esindaja)

7. Lea Jalukse (põhikooli õpilaste vanemate esindaja)

8. Aili Normak (vilistlaste esindaja)

9. Siiri Tamm (organisatsiooni esindaja – Harviker OÜ)

10. Brita Kiik (organisatsiooni esindaja – Juuru SOS Lasteküla)

 

Hoolekogu esimees on Taavo Talvoja   mail: taavo.talvoja@gmail.com