Hoolekogu

  1. Kuuno Ahlberg (Rapla Vallavolikogu esindaja)
  2. Taavo Talvoja (lapsevanemate esindaja, Hoolekogu esimees)
  3. Marie Liisbet Paju (õpilasesinduse president, õpilaste esindaja)
  4. Kersti Sepp (õpetajate esindaja)
  5. Kätlin Lang (Huvikooli õpetajate esindaja)
  6. Lea Jalukse (Huvikooli õpilaste vanemate esindaja)
  7. Aili Normak (vilistlaste esindaja)
  8. Brita Kiik (koostööpartnerite esindaja )
  9.