Hoolekogu

1. Marina Runno (Rapla Vallavolikogu esindaja)

2. Karolina Kirbus  (õpilaste esindaja)

3. Aili Parek (õppenõukogu esindaja, algklassid)

4. Ester Ilves (õppenõukogu esindaja, huvikool)

5. Taavo Talvoja (põhikooli õpilaste vanemate esindaja, 3 ja 5 klass)

6. Pille Vahur (põhikooli õpilaste vanemate esindaja, 2 ja 7 klass)

7. Angela Täpsi (huvikooli õpilaste vanemate esindaja)

8. Gert Ogga (vilistlaste esindaja)

9. Raivi Juks (organisatsiooni esindaja – Atla Mõis)

10. Siiri Tamm (organisatsiooni esindaja – Harviker OÜ)

Hoolekogu esimees on Taavo Talvoja mail: taavo.talvoja @gmail.com