Eesti keele ja kirjanduspäevade projekt

1. E.Vilde sünniaastapäevale pühendatud luuletunnid: õpilased kirjutavad omaloomingulise luuletuse, nii et ridade esitähtedest tuleks ülevalt alla JUURU EDUARD VILDE KOOL.
Juhendajad eesti keele õpetajad, töö teostamine koolis.

Tähtaeg: 4. märts, klassist valitakse 3-4 tööd žüriile esitamiseks.
Tähelepanu vormistamise korrektsusele kas ilukirjas või arvutil.
Luuletusi võib illustreerida.

2. E.Vilde muuseumis ja Metsakalmistul küünla süütamine – 5. märts, 9. klass ja õp Kalev.

3. Emakeeleolümpiaadi koolivoor 4.-6. klassidele.
Igast klassist osaleb 3-5 õpilast.

4. Proosatekstide esitamine peast 14. märts. Parima väljavalimine igast klassist.
Juhendajad eesti keele õpetajad

5. Eesti keele ja kirjanduse võistlusmäng 7.-9. klassi segavõistkondadele ühe õppetunni jooksul 12. märtsil. – ülesanded koostab õp Eva.

6. Külas kirjanik AIDI VALLIK 21. märtsil k 10.45.

7. MEIE NÄITERINGI ESINEMINE KOOLIPERELE – märts, näiteringi juhendaja õp Kalle

8. KÕIK LAPSED TEATRISSE!
Aeg: märts-aprill-mai

5.-.6. klassid – 18. märtsil “Pal-tänava poisid”
7.-9. klassid – 30. mail “Apelsinitüdruk”.

Meeldivat koostööd!