2019 – KOOLI ÜMBEREHITUS

2018. aastal algas kooli põhjalik ümberehitus, mille käigus lammutati kooli uue osa
kaks korrust ja renoveeritakse kooli vana osa. Ümberehitatud kool valmib 2019.
aasta sügiseks.