2014 – Juuru Eduard Vilde Kool

Seoses riikliku haridusreformiga, lõpetas tegevuse keskkooli osa. Kool jätkas
tegevust põhikoolina.