1999 – Eduard Vilde nim. Juuru Gümnaasium

Kool kasvas 12-klassiliseks kooliks ja omistati Eduard Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi
nimetus.