1983 – Kooli juurdeehitus

Kuna kool oli õpilastele väikseks jäänud, võeti ette juurdeehituse rajamine.
Juurdeehitus valmis 1983. aasta sügiseks. Aasta hiljem valmis võimla.