1933 – Juuru Alg- ja Täienduskool.

6-klassiliseks algkoolile lisandus 1933. aastal veel täienduskool.