1736 – Juuru kihelkonnakool

Pärast Põhjasõda algas Veneaeg. 1736. aastast on teada, et Juurus tegutses
kihelkonnakool. Ja aastatel 1786-1787 oli kihelkonnas juba 10 kooli:
kihelkonnakool Juurus ning mõisa-või külakool Inglistel, Mahtras, Härglas,
Maidlas, Hõredal, Järlepas, Umbrus, Kuimetsas ja Palukülas.