Eksamid ja tasemetööd

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1. eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 2. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;
 3. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31. mai – 2. juuni 2022. a;
 4. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 5. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
 6. valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
 7. valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 •  4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1. matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021. a;
 4. eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
 5. loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.
 • 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1. matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
 2. eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;
 3. eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021. a;
 4. eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
 5. loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
 6. inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
 7. inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;
 8. saksa keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
 9. saksa keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.