Eksamid ja tasemetööd

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:


eesti keel: 1. juunil 2020
matemaatika: 4. juunil 2020
valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses ja inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020

X